Tıbbi Birimler

TIBBİ PATOLOJİ

Özel Bower Hospital Tıbbi Patoloji Laboratuvarımızda, anlaşmalı hastane, kurum ve bireysel hastalara, akreditasyon ve standardizasyon çerçevesinde en üst kalitede patoloji ve sitoloji hizmeti sunulmaktadır.

Patoloji laboratuvarımızda vücuttan biyopsi ile alınan küçük dokular veya ameliyat ile çıkartılan organlar yanı sıra tüm vücut sıvıları ve sürüntüleri rutin boyama yöntemleri kullanılarak makroskopik ve mikroskopik olarak incelenir. Buradan elde edilen veriler gerekli yorum ve açıklamaları içerecek şekilde “Patoloji Raporu” adı altında hastaya ve aynı zamanda tedaviyi yönlendirecek olan hekime ulaştırılır.

Ayrıca, tedavinin doğru sonuçlandırılmasında hayati öneme sahip olan Frozen inceleme yapılır. Frozen inceleme ile hasta ameliyattayken yani anestezi alırken hastalıklı dokudan küçük bir parça alınıp patoloji laboratuvarına gönderilir ve yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tanı verilir.