Misyon Vizyon

Misyon

İnsancıl bakış açısı ve bilimsel-etik ilkeler çerçevesinde, uzman kadromuz ve gelişmiş tıp teknolojisini birleştirerek dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak. Hasta ve hasta yakını ile iletişim halinde, hasta yararını esas alan bir sağlık organizasyonu olmak.

Vizyon

Toplum ve kişi sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için bütüncül kalite anlayışı ve multidisipliner yaklaşım ile güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak

Değerler

Dürüstlük ve şeffaflık

Şefkat, ilgi ve çözüm odaklılık

Toplum ve kişi sağlığına duyarlılık

Hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak

Bilimsel ve etik ilkelere bağlılık