Tıbbi Birimler


TIBBİ ONKOLOJİ

Özel Bower Hospital Tıbbi Onkoloji kliniğimizde kanser tedavisi, cerrahi ve radyoloji gibi çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarının iş birliği ile bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak yapılmaktadır. Tedavi planı, kanserin tipine, hastalığın evresine, kanser hücresinin patolojik özelliklerine, kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişikliklere, hastanın yaşına, yandaş hastalıklarına ve genel sağlık verilerine göre belirlenip, kişiye özel oluşturulmaktadır. Aynı zamanda uygun hastalarda akıllı ilaç ve immünoterapi (bağışıklık sistemini aktifleştirme) tedavisi de uygulanmaktadır.

KANSER GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Kanser… Günlük yaşamımızda her geçen gün daha fazla karşılaştığımız bir kelime… Maalesef ki, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklığı giderek artan önemli bir sağlık ve yaşam sorunu.

Kanser; hücrelerin kontrolsüz ve düzensiz olarak çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkan hastalıklar grubudur. Kötü yaşam ve beslenme sorunları, stres, çevre ve hava kirliliği gibi etmenlerin, artışına neden olduğunu düşündüğümüz kanser, ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geliyor.

Ülkemizde en sık görülen kanserler, erkeklerde; akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas, kadınlarda; meme, akciğer, kalın barsak, rahim ve troid olarak sıralanabilir.

TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİMİZDE

Özel Bower Hospital Tıbbi Onkoloji kliniğimizde kanser tedavisi, cerrahi ve radyoloji gibi çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarının iş birliği ile bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak yapılmaktadır.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ SÜRECİ

Tıbbi Onkoloji Kliniğimizde tedavi, kanserin tipine, hastalığın evresine, kanser hücresinin patolojik özelliklerine, kanser hücrelerinde meydana gelen genetik değişikliklere, hastanın yaşına, yandaş hastalıklarına ve genel sağlık verilerine göre belirlenir. Hastanemizde kanser ilaç tedavisi her hastaya göre değişmekte; yani kişiselleşmektedir.

Kişiye özel tedavi seçeneğini sunabilmek için kişinin kanser dokusu veya kanında dolaşan tümör DNA’sı elde edilerek özel yöntemler ile tümörün akıllı ilaçlara uygun olup olmadığı test edilir ve tedavi planı oluşturulur.

TIBBİ ONKOLOJİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Kemoterapi

Kemoterapi, kelime anlamı olarak “ilaçla tedavi” anlamına gelir. Kontrolsüz büyüyen kanser hücrelerinin yok olmasını amaçlayan bir ilaç tedavisidir. Genellikle damar yolu ile tedavi verilir. Bazen ağız yoluyla tablet olarak da verilebilir. Tek başına kullanılabileceği gibi, diğer tedavi yöntemlerini tamamlayıcı bir etki oluşturmak amacı ile de kullanılabilir.

• Tümörü tamamen yok etmek ve hastayı iyileştirmek;

• Tümörün yayılmasını engellemek;

• Tümörün büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak;

• Tümörün sebep olduğu belirtileri yok etmek; gibi tümörün cinsine ve hastanın özelliklerine göre değişik sebeplerle kemoterapi uygulanabilir.

Bazı hastalarda tek tedavi yöntemi kemoterapi iken bazı hastalarda diğer tedaviler de (cerrahi ve radyoterapi) peş peşe veya eş zamanlı olarak uygulanır.

Hormonalterapi

Hormon etkisine duyarlı olarak gelişen kanser tiplerinde (meme, prostat kanseri gibi) “hormonal ilaçlar” kullanılır. Hormon tedavisinde kullanılan ilaçlar ya hormonların hücre yüzeyindeki alıcılara bağlanmasına engel olurlar ya da hormonun yapımını engellerler. Bir çeşit anti-hormon tedavisidir.

Hedefe yönelik ilaçlar (Akıllı ilaçlar)

Hedefe yönelik tedaviler; kanser hücresinin büyüme sinyal yollarının çeşitli ilaçlar ile hücre içi ve hücre dışından engellenmesidir. Böylelikle tümör hücresinin gelişimi ve çoğalması engellenmiş olur. Hedefe yönelik kanser ilaçları özellikle kanser hücrelerini hedeflediğinden kemoterapiye kıyasla daha az yan etkili tedavilerdir.

İmmünoterapi (Bağışıklık Sistemini Aktifleştirme)

Bağışıklık sisteminin görevi; vücudumuzu enfeksiyonlara karşı korumasının yanında çeşitli nedenlerle kanserleşmiş hücreleri saptayarak onları yok etmektir.

Kanserde immünoterapinin amacı, bağışıklık sistemini kanserle savaşmak üzere tetiklemek, güçlendirmek ve yeniden düzenlemektir.

İmmünoterapi ilaçları, bağışıklık sisteminin en önemli hücreleri olan T hücrelerinin aktivitesini artırarak kanser hücrelerine karşı savaşı kazanmalarını sağlamaktadır. Kanser alanında immünoterapi ilaçlarının kullanımı ve yaygınlığı her geçen gün artmaktadır.

KANSERE KARŞI BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre kemoterapi ücretsiz bir sağlık hizmetidir. Özel Bower Hospital bu hükme uymakta, kemoterapi hastalarından fark ücreti almamaktadır.