Tıbbi Birimler

TIBBİ BİYOKİMYA

Tıbbi Biyokimya, insan vücudunda gerçekleşen kimyasal olayları ve bunların hastalıkların patogenezindeki yerini araştıran, insana ait biyolojik örneklerin çeşitli laboratuvar yöntemleri ile incelenerek sağlık ve hastalık durumunun değerlendirilmesini sağlayan bir laboratuvar bilimidir. Hastalıkların önlenmesi (hastalık için risk faktörlerinin belirlenmesi), tanısı, takibi, prognoz öngörüsü ve tedavinin izlenmesi amacıyla; testlerin seçimi, örneklerin alınması, taşınması ve işlemlenmesi, analizlerin uygulanması, laboratuvar test sonuçlarının raporlanması ve yorumunu içeren süreçleri toplam kalite yönetimi ve hasta güvenliğini göz önüne alarak dünya standartlarında uygular.

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarımızda;

BİYOKİMYA TESTLERİ

Glukoz

Üre

Kreatinin

Total protein

Albümin

Globulin

Total Bilirubin

Direkt Bilirubin

İndirekt Bilirubin

Demir

Demir Bağlama Kapasitesi

ALT

AST

ALP

GGT

LDH

CK

CK MB

Amilaz

Trigliserit 

Total Kolesterol

HDL

LDL

VLDL

Ürik asit 

Kalsiyum (Total)

Fosfor

Magnezyum

Sodyum

Potasyum

Klor

CRP

HbA1c

İdrar proteini (UCSF)

Mikroalbumin

ASO

RF

IgA

IgG

IgM

 

HORMON TESTLERİ

 

Beta-HCG

TSH

FT4

FT3

Ferritin

Parathormon 

LH

FSH

Estradiol (E2)

Progesteron

Prolaktin

Total Testosteron

Total PSA

Serbest PSA

İnsülin

C Peptid

Vitamin B12

Folat

hsTroponin T

HBsAg,

Anti HIV,

Anti HCV

PROKALSİTONİN

NT-PROBNP

Vitamin D

 

KOAGÜLASYON

APTT

PT

INR

D-Dimer

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

AFP

CEA

CA 125

CA 15-3

CA 19-9

 

İDRAR ANALİZLERİ

  • Tam idrar analizi
  • 24 saatlik idrar analizi (total protein, kreatinin klirensi

SEDİMANTASYON

TAM KAN SAYIMI

KAN GAZI ANALİZİ