Tıbbi Birimler

NÖROLOJİ

Nöroloji bölümünde, unutkanlık, baş ağrısı, kas erimesi gibi son yıllarda artan şikayetler ile diğer nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi, gelişmiş tıp teknolojisi ile donatılmış cihazlarla yapılmaktadır.

KLİNİĞİMİZDE

• Beyin damar hastalıkları

• Epilepsi (sara)

• Baş ağrısı (migren)

• Bunama (demans)

• Hareket bozuklukları

• Uyku bozuklukları

• Kas hastalıkları (Myastenia Graves)

• Vertigo

• ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı

• Demiyelinizan hastalıklar (MS) tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

 EEG (Elektroensefalografi)

• Erişkin, çocuk, rutin EEG,

• Uyku aktivasyonu,

• Uyku debrivasyonu EEG,

• EEG monitarizasyon işlemleri

EMG (Elektromiyografi)

• Rutin sinir ileti çalışmaları

• İğne EMG incelemeleri

• Nearnerve incelemeler

• H-Refleks

• F-Wave

• Single fiber EMG

• Repetetif uyarım (Ardışık uyarım)

• Exteranal, anal üretral EMG (Mutlmup kanal-kantitatif inceleme)

• Tremor kayıtlama

• Sempatik Deri yanıtları

• RR interval

• Uyarılmış potansiyeller (VEP-SEP)

• Cranial sinir incelemeleri

• ENOG (Elektronorografi)

• Bilink Refleks (Göz kırpma refleksi)

Tek bir kas lifinin elektrik aktivitesi ile çalışılan tanı yöntemi

SINGLE FIBER EMG (Tek lif EMG)

Single Fiber EMG (Tek Lif EMG), tek bir kas lifinden elde edilen elektrik aktivitelerle çalışılan bir yöntemdir. Uygulanması zaman, ustalık ve deneyim gerektiren bir işlemdir.  Hastanemizde de uygulanan Single Fiber (Tek lif EMG) incelemesi, sinir kas bileşkesi hastalıklarının tanısında tercih edilir. İstemli kası ile ya da elektriksel uyarım ile yapılan iki ayrı yolu vardır. Daha yaygın uygulanan istemli tipinde doktor, hastanın seçilen bir

kasına iğne elektrod ile girer ve hasta ilgili kasını hafifçe kastırırken kısa sürede çok değerli bilgiler elde edilir. Bu yönteme, en çok yorulunca artan, dinlenince düzelebilen, değişik kas gruplarında ya da genel kas gücü kaybı ile kendini gösteren, “Myastenia Gravis” hastalığının tanısında başvurulur.