Tıbbi Birimler

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Gelişkin teknolojik cihazlarla donatılmış olan Kulak Burun Boğaz bölümünde, bölüme ait tüm hastalıkların ve ilgili baş boyun hastalıklarının tanı, tıbbi ve cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimizde,

• Estetik ve fonksiyonel burun ameliyatları (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)

• Burun orta bölmesinin düzeltilmesi

• Geniz Eti, Bademcik, Kulağa tüp takılması

• Burun etlerine Radyofrekans uygulaması

• Yumuşak damağa Radyofrekans uyglaması

• Endoskopik Sinüs Cerrahisi

• Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi

• Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması

• Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)

• Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi

• Orta kulak ameliyatı

• Kulak önü tükürük bezi ameliyatı

• Çene altı tükrük bezi ameliyatı

ODYOMETRİ

• Saf ses odyometrisi

• Konuşma odyometrisi

• İşitme testleri

• Orta kulak basınç ölçümleri (timpanometri),

• Stapes refleksi

• Yenidoğan çocuklarda işitmenin değerlendirilmesinde kullanılan Bera testi