Tıbbi Birimler

GÖZ SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Gözlerimiz, bizi dış dünya ile buluşturan en önemli duyu organımızdır. Gözün farklı bölümlerinde oluşan bozukluklar görme kalitesini azaltabilir, dünyayı algılamamıza engel olabilir. Göz hastalıklarında tedavinin başarısını belirleyen temel etmenler, erken tanı ve doğru tedavi şeklidir. Dünyadaki tüm güzellikleri daha net görebilmek için göz sağlığınızı ihmal etmeyin.

RETİNA HASTALIKLARI

Retina, göz küresinin iç duvarını kaplayan, görmeyi sağlayan ışığa ve renge duyarlı hücrelerin bulunduğu ağ tabakadır. En sık görülen retina hastalıkları:

• Yaşa Bağlı Sarı Nokta Hastalığı

Genelde görmede azalma ve kırık görme şikâyeti olan yaşı ilerlemiş hastalarda karşımıza çıkar. Göze enjeksiyon yapılması gerekebilir.

• Şeker Hastalığına Bağlı Retina Bozukluğu

Diyabeti olan tüm hastaların yıllık olarak retina taraması yaptırması çok önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi ile önlenebilen körlük nedenleri arasında ön sıralardadır. Tedavide laser, göze ilaç enjeksiyonu veya ameliyat gerekebilir.

• Retina Damar Tıkanıklıkları

Özellikle hipertansiyonu ve şeker hastalığı olan hastalarda görülür. Görme merkezini etkilerse görmede azalma şikayetine neden olur. Tedavide laser ve göze ilaç enjeksiyonu yapılır.

• Retina Dekolmanları ve Yırtıklar

Hasta şimşek çakması, görmede azalma veya gölgelenme ve uçuşan sinekler görme şikayeti ile başvurur. Retinada yırtık varsa ve erken yakalanmışsa laser tedavisi yeterli olabilmektedir. Retina tabakalarında ayrışma (dekolman) varsa ameliyat gerekebilir.

VİTREORETİNAL CERRAHİ

Vitreoretinal cerrahi, gözün arka kısmında bulunan jel kıvamındaki vitreus denilen maddenin alınması ve retinadaki sorunlara cerrahi olarak müdahele edilmesini sağlayan cerrahi bir yöntemdir. En sık uygulanma nedenleri diyabetik retinopati, retina dekolmanı, göz içi kanamalar/yırtıklar ve retina dekolmanı ile makula deliğidir.

Cerrahi yöntem olarak özel ekipmanlarla göz duvarında açılan 3 adet delikle göz içine girilmektedir. Özel kesicilerle vitreus maddesi boşaltılmakta olup gerekli onarımlar yapıldıktan sonra göz içi sıvı, hava, gaz veya silikon adı verilen maddeler ile doldurulmaktadır. Bu operasyonlardaki başarı şansını artıran en önemli faktör retinadaki hasarın tipi, süresi ve ağırlık derecesidir. Problem tam düzelebileceği gibi ek cerrahilere ihtiyaç olabilmektedir. 

Retina ameliyatları özellikle bu cerrahi alanında eğitim görmüş göz cerrahları tarafından uygulanmaktadır.

ÜVEİT HASTALIĞI

Üvea, gözümüzün en dış kısmındaki (gözün beyaz duvarı) sklera ile retina (ağtabaka) arasında bulunan, göz küresini saran tabakalardan biridir. Bu tabakada çeşitli nedenlerle oluşan iltihaplanabilir. Enfeksiyonlara (toksoplazma, tüberküloz vb) bağlı oluşabileceği gibi romatizmal hastalıkların (Behçet hastalığı, ankilozan spondilit vb) seyrinde de oluşabilir. Bir veya her iki gözü etkileyebilir. Birden fazla atakla seyredebilir. Bulanık görme, uçuşan sinekler-noktalar görme, gözde ağrı, kızarıklık, ışığa karşı hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkar. Hastalığın erken teşhis ve doğru tedavi edilmesi, üveite bağlı ikincil sorunlardan kaçınmak açısından önemlidir. Hastalığın düzeyine uygun tedaviler ve cerrahi işlemler planlanır.

KORNEA HASTALIKLARI

Kornea, görme işlevimiz açısından hayati öneme sahip, göze gelen ışınların kırıldığı saydam bir göz tabakasıdır.

Sık görülen kornea hastalıkları:

Keratokonus: Korneanın ilerleyici olarak incelmesi ve dikleşmesidir. Hastalık genellikle ergenlik döneminde başlar ve yaklaşık 40 yaşına kadar ilerler. Tedavide cross-link, sert kontakt lensler, korneaya halka yerleştirilmesi veya kornea nakli gerekebilir.

Kuru göz: Gözde batma, yanma, kızarıklık, ara ara bulanık görme, yorgunluk hissi veya kontakt lens kullanmında zorluk şikayeti oluşturabilir. Hayat kalitesini düşüren bu hastalıkta damla tedavisi hastayı genellikle rahatlatır.

Keratokonus (Kornea Sivrileşmesi) tedavisinde

CORNEAL CROSS-LINKING UYGULAMASI

Corneal Cross-Linking, son yıllarda daha çok kullanılan ve keratokonus’un ilerlemesini durduran, kornea yapısını güçlendiren bir tedavi yöntemidir. Tedavide, Ultraviole A ve Riboflavin (B2 vitamini) kullanılarak korneadaki kollajen lifler arasındaki bağların arttırılması ve korneanın daha güçlü hale gelmesi ve hastalığın ilerlemesinin durdurulması sağlanabilir.

GLOKOM (GÖZ TANSİYONU)

Glokom, göz içi sıvısını dışarı boşaltan kanallarda yapısal bir tıkanıklık oluşması nedeniyle ortaya çıkar. Yeterince boşalamayan göz içi sıvısı, göz içindeki basıncı yükseltir. Bu basınç, görmeyi sağlayan sinirlere baskı uygular. Göz siniri hücreleri zarar gördüğünde çevreden merkeze doğru görme kaybı ortaya çıkar. Tedavide çoğu zaman damlalar yeterlidir. Bu damlaların uzun süre, çoğu zaman ömür boyu kullanılması gerekmektedir. Diğer tedavi seçenekleri laser ve ameliyattır.

GÖZYAŞI YOLLARI TIKANIKLIKLARI

Bebek ve yetişkinlerde muayene ve cerrahisi yapılmaktadır.

NÖROOFTALMOLOJİK HASTALIKLAR

Göz ve sinir sisteminin beraber hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Görme yollarında herhangi bir hastalık oluştuğunda ciddi, ilerleyici ve ani görme kayıpları oluşabilmektedir.  Göz kaslarında bir hastalık oluştuğunda ise çift görme oluşmaktadır.

Nörooftalmolojik hastalıklarda geçici veya kalıcı görme kaybı, bulanık görme, çift görme, kapaklarda düşüklük, görme alanı kayıpları, göz bebeklerinde büyüklük farkı gibi şikayetler oluşabilmektedir.

KATARAKT

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Bu matlaşma sonucunda görme kalitesi azalır, renkler soluklaşır ve ışığa karşı hassasiyet gelişebilir. Katarakt daha çok orta ve ileri yaşlarda görülmesine rağmen, yenidoğan bebeklerde, travma sonrası, üveit hastalığı olanlarda ve uzun süre kortizon kullanan insanlarda da görülebilir.

Kataraktın ilaçla tedavisi ve ilerlemesini engellemek için yapılabilecek bir tedavi yoktur. Katarakt cerrahisi günümüzde fakoemülsifikasyon adı verilen modern teknikle yapılmaktadır. Matlaşan mercek alınır ve yerine yapay mercek yerleştirilir. Bu mercekler hastanın talebine göre uzağı ve yakını gösterebilen (akıllı mercekler), astigmatizma düzeltimi için (torik lensler) veya tek odaklı mercekler olarak uygulanabilir.

ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞI

Çocuklarda erken yaşta tespit edilmeyen kırma kusurları (myopi, hipermetropi ve astigmatizma) (gözlük ihtiyacı), göz tembelliği ve gözlerde kaymaya (şaşılık) neden olabilir. Şaşılık tedavisinde gözlük kullanımı, kaymayan göze doktorunuzun belirleyeceği şekilde kapama yapılması, ameliyat veya bunların hepsi gerekebilir.

Çocuk göz hastalıklarında erken teşhis çok önemlidir. Herhangi bir sorun görmeseniz dahi çocukların düzenli göz muayenesini yaptırmak gerekir. Çocuğunuzda, gözlerde kayma, takip edememe, gözlerde titreme, gözbebeğinde beyaz görünüm, kızarıklık, sulanma, çapaklanma, kısarak bakma, görmek için cisme yaklaşma gibi sorunlar görürseniz bir an önce uzman bir hekime başvurmalısınız. Ayrıca 32 haftadan erken doğan tüm prematüre bebekler ve 1.500 gr.dan az kiloyla doğan tüm bebeklerin göz kontrolü yapılmalıdır.

GÖZ SAĞLIĞI KLİNİĞİMİZDE BULUNAN CİHAZLAR

• Göz bozuklarının tespiti için otorefraktometre

• Göz içi basıncı ölçümü; otomotik tonometere ve aplanasyon tonometrisi

• Biyomikroskobi

• A ve B mod ultrasonografi

• Gözlük numarası tespiti için dijital fakometri

• Bebek muayeneleri için direkt ve indirekt oftalmoskobi

• Bebeklerde ve çocuklarda göz bozuklukları tespiti için plus optix cihazı

• Optik koherans tomografi (OCT) (retina bozuklukları tespiti için)

• Topografi (kornea bozuklukları tespiti için)

• Görme alanı

• Fundus floresein anjiografi (FFA)

• Optik biyometri (katarakt cerrahisinde kullanılacak lenslerin tam olarak doğru ölçümü için)

• Argon lazer

GÖZ SAĞLIĞI KLİNİĞİMİZDE YAPILAN CERRAHİ İŞLEMLER

• Katarakt cerrahisi ve akıllı mercek (uzak-yakın mercek) uygulaması

• Vitreoretinal cerrahi (retina dekolmanı, göz içi kanamaları, diyabete bağlı bozukluklar vb durumların cerrahi tedavisi)

• Cross linking tedavisi (keratokonus için ışın-çapraz bağlama tedavisi)

• Göz içi enjeksiyon uygulamaları (sarı nokta hastalığı, diyabete ve damar tıkanıklıklarına bağlı ödem tedavisinde uygulanır)

• Şaşılık cerrahisi

• Bebek ve yetişkinlerde göz yaşı kanalı tıkanıklığı tedavisi