Tıbbi Birimler

GENEL CERRAHİ

Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniğinde kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tedavisi bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, modern cihaz ve ekipmanlar eşliğinde çeşitli cerrahi ve cerrahi dışı seçeneklerle gerçekleştirilmektedir. 

Endokrin Cerrahisi

Vücudun hormon salgılayan bezlerinin hastalıklarına yönelik olarak gerçekleştirilen ameliyatlardır: Tiroid bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları (nodüler guatr, zehirli guatr, tiroit kanseri), paratiroit bezi hastalıkları (adenom, hiperplazi, kanser), böbreküstü bezi hastalıkları ve tümörleri, pankreas tümörlerinin cerrahi tedavisi bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerdir.

Meme Cerrahisi

Memenin iyi huylu tümörleri ve kanserlerinin tedavisi (mastektomi, meme koruyucu cerrahisi ve sentinel lenf nodu örneklemesi); hastanın yaşam konforunu odaklayan özel cerrahi teknik ve yaklaşımlar ile multidisipliner olarak yapılmaktadır.

Obezite Cerrahisi

Vücut kitle indeksi (VKİ) 40 kg/m2’nin üzerinde olan ya da 35 kg/m2’nin üzerinde olup aşırı kiloya bağlı Hipertansiyon, Tip 2 diyabet, İnsulin direnci, Kalp ve Damar hastalıkları, uyku apnesi, dejeneratif eklem hastalıkları, aşırı karaciğer yağlanması, vb sistematik hastalıklara sahip, en az 6 ay normal kilosuna kavuşmak için uzman denetiminde diyet ve egzersiz yapıldığı halde bunu başaramamış olanlarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Obezite cerrahisinde kullanılan yöntemler başlıca kısıtlayıcı yöntemler ve emilimi azaltan yöntemler ile bunların kombine halleri olmak üzere sınıflandırılabilir. En çok uygulanan cerrahi yöntemler; tüp mide ameliyatı ve gastrik bypass’dır. Ayrıca mide balonu gibi mide hacmini küçültmeye yönelik ameliyatsız yöntemler de uygulanmaktadır.

Karaciğer, Pankreas, Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi

Karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarının iyi huylu hastalıkları ve tümörleri ileri tıbbi teknoloji ve ekipmanlar kullanılarak, hastalık ile ilgili tüm branş doktorlarının görüşleri alınıp, uygun cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir

Gastroenteroloji Cerrahisi

Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak ve rektumu ilgilendiren iyi huylu hastalıklar ve kanserlerinin cerrahi tedavileri gelişmiş tıbbi teknoloji ve ekipmanlar kullanılarak, hastalık ile ilgili tüm branş doktorlarının görüşleri alınıp, uygun açık ve kapalı cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir. Gastroenteroloji cerrahisinde de özellikle karaciğer metastazı tespit edilen barsak tümörleri cerrahisi yapılmaktadır. Mide fıtığı ve reflü ameliyatları da kapalı yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Proktoloji Cerrahisi

Toplumda yaygın olarak görülen anorektal hastalıklar (rektum ve anal bölge hastalıkları) gelişmiş teknoloji ve ekipmanlar kullanılarak tedavi edilmektedir.

• İç ve dış hemoroid (basur),

• Kabızlık,

• Anal fissür,

• Perianal abse ve fistüller,

• Rektal ve mukozal prolapsus

• Kıl dönmesi,

• Anal kaşıntı,

• Kolorektal kanserler ile

• Anal ve perianal siğillerin cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Hemoroid, fistül ve kıl dönmesinde lazer teknolojisi de kullanılmaktadır. Ayrıca hemoroid tedavisinde uygun hastalarda bant ligasyonu, sklerozan madde enjeksiyonu gibi günü birlik nispeten daha ağrısız yöntemler de kullanılmaktadır.  Kıl dönmesi tedavisinde de mikrosinüsektomi ve kristalize fenol uygulaması gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları Tedavisi

Karın duvarında ve kasık bölgesinde mevcut zayıf alanlardan karın içi organların dışarıya doğru çıkması sonucu ortaya çıkan fıtıklar (kasık fıtığı, göbek fıtığı, epigastrik herni, lomber herni) ile ameliyat sonrası ortaya çıkan fıtıklar (insizyonel herni) açık ve kapalı cerrahi yöntemleri ile tedavi edilmektedir.