BÖBREK SAĞLIĞI VÜCUT SAĞLIĞI

BÖBREK SAĞLIĞI VÜCUT SAĞLIĞI

Her geçen gün sıklığı artan ve hastalar için geri dönüşsüz sonuçları olan kronik böbrek hastalıklarına dikkat çekmek, toplumsal bilgi düzeyini ve farkındalığını artırmak için her yıl Mart ayının ikinci Perşembesi “Dünya Böbrek Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda 2024 yılının teması “Böbrek Sağlığı İçin Optimal İlaç Uygulamalarına ve Sağlık Bakımına Eşit Erişim” olarak belirlenmiştir.

 

Böbreğin metabolik ve hormonal fonksiyonlarında ilerleyici ve geri dönüşsüz kayıp ile seyreden Kronik Böbrek Hastalığı; komplikasyonlara ve ölümcül durumlara neden olması, yaşam kalitesini azaltması, diyaliz ve böbrek nakli gibi yüksek maliyetli tedavi uygulamalarını gerektirmesi gibi nedenlerle dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.

 

Kronik Böbrek Hastalığı erken tespit edilmez ve uygun şekilde yönetilmezse hasta, hasta yakını ve sağlıkçılar da dahil tüm paydaşlar için çok pahalı ve külfetli bir hal alır.

 

Kronik Böbrek Hastalığı'nın ilerlemesinin durdurulması ve bu hastalığa bağlı yeni hastalık oluşmasının engellemesi için erken teşhis, etkili tedavi ve izlem süreçleri en önemli mücadele basamaklarıdır. Belirti vermeden, sinsice ilerleyen Kronik Böbrek Hastalığı'na "dur" diyebilmek için tedbir almak gerekiyor, tedbirin ilk adımı ise yılda bir nefroloji doktor kontrolü.