Genel Cerrahi Hastalıkları

GENEL CERRAHİ

Özel Bower Hospital Genel Cerrahi merkezinde; güçlü ve tecrübeli kadrosu ile kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tedavisi bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, hastaya özel modern cihaz ve ekipmanlar eşliğinde çeşitli cerrahi seçenekler eşliğinde gerçekleştirilmektedir.  

Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özefagus), mide, ince barsak, apendiks, kalın barsak, rektum, anüs, karaciğer, safra kesesi, safra yolları,  pankreas, dalak ve böbrek üstü bezlerinin hastalıkları, karın duvarı ve kasık fıtıkları, travmaya bağlı karın ve karın içi yaralanmaları hastaya ve hastalığa göre karar verilerek açık ve laparoskopik (kapalı ameliyat yöntemi) cerrahi girişimler ile Genel Cerrahi kliniği tarafından tedavi edilmektedir. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan Obezitenin (aşırı şişmanlık hastalığı) cerrahi tedavisi de laparoskopik olarak yapılmaktadır.  Genel Cerrahi kliniğimizde ayrıca yukarıda bahsedilen organlara ait hastalıkların ameliyat dışı ilaç ile tedavi ve takipleri de yapılmaktadır.

Özel Bower Hospital Genel Cerrahi Merkezinde Gerçekleştirilen Cerrahi ve İşlemler:

ENDOKRİN CERRAHİSİ

Vücudun hormon salgılayan bezlerinin hastalıklarına yönelik olarak gerçekleştirilen ameliyatlardır: Tiroid bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları (nodüler guatr, zehirli guatr, tiroit kanseri), paratiroit bezi hastalıkları (adenom, hiperplazi, kanser), böbreküstü bezi hastalıkları ve tümörleri, pankreas tümörlerinin cerrahi tedavisi bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerdir.  Bu işlemler esnasında damar mühürleme ve kapatma cihazları, özellikle nüks tiroid ve paratiroid cerrahisinde ses tellerine giden sinirlerin korunması amacıyla sinir monitorizasyonu gibi teknolojik cihazlar işlemler esnasında kullanılmaktadır.

MEME CERRAHİSİ

Memenin iyi huylu tümörleri ve kanserlerinin tedavisi; hastanın yaşam konforunu odaklayan özel cerrahi teknik ve yaklaşımlar ile multidisipliner olarak yapılmaktadır. Meme kanserleri tedavisinde öncelikli olarak yalnızca tümörlü bölgenin çıkarılması ve memenin korunması amaçlanmaktadır. Birden fazla meme odağında tümörün bulunması veya tümörün tamamen temizlenmesinin bölgesel olarak çıkarılmasına olanak vermediği durumlarda mastektomi adı verilen memenin tümünün alınması gerekebilmektedir.

KARACİĞER, PANKREAS, SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI CERRAHİSİ (HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ)

Karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarının iyi huylu hastalıkları ve tümörleri ileri tıbbi teknoloji ve ekipmanlar kullanılarak, hastalık ile ilgili tüm branş doktorlarının görüşleri alınıp en uygun cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir.

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ

Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak ve rektumu ilgilendiren iyi huylu hastalıklar ve kanserlerinin cerrahi tedavileri ileri tıbbi teknoloji ve ekipmanlar kullanılarak, hastalık ile ilgili tüm branş doktorlarının görüşleri alınıp en uygun açık ve kapalı cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir. Gastroenteroloji cerrahisinde de özellikle karaciğer metastazı yapmış bağırsak tümörler cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır. Mide fıtığı ve reflü ameliyatları da kapalı yöntemler ile tedavi edilmektedir.

PROKTOLOJİ CERRAHİSİ

Toplumda yaygın olarak görülen anorektal hastalıklar (rektum ve anal bölge hastalıkları) ileri teknoloji ve ekipmanlar kullanılarak tedavi edilmektedir. Proktoloji cerrahisinde; iç ve dış hemoroid, kabızlık, anal fissür, perianal abse ve fistüller, gaita kaçırma, bağırsak fıtığı, kıl dönmesi, anal kaşıntı, kolorektal kanserler ile anal ve perianal siğillerin cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir. Hemoroid, fistül ve kıl dönmesinde lazer teknolojisi de kullanılmaktadır. Ayrıca hemoroid tedavisinde uygun hastalarda bant ligasyonu, sklerozan madde enjeksiyonu gibi günü birlik nispeten daha ağrısız yöntemler de kullanılmaktadır.  Kıl dönmesi tedavisinde de mikrosinüsektomi ve kristalize fenol uygulaması gibi yöntemlere kullanılmaktadır.

KARIN DUVARI VE KASIK FITIKLARI

Karın duvarında ve kasık bölgesinde mevcut zayıf alanlardan karın içi organların dışarıya doğru çıkması sonucu ortaya çıkan fıtıklar (kasık fıtığı, göbek fıtığı, epigastrik herni, lomber herni) ile ameliyat sonrası ortaya çıkan fıtıklar (insizyonel herni)  açık ve kapalı yöntemleri ile başarıyla tedavi edilmektedir.

OBEZİTE CERRAHİSİ

Vücut kitle indeksi (VKİ) 40 kg/m2’nin üzerinde olan ya da 35 kg/m2’nin üzerinde olup aşırı kiloya bağlı Hipertansiyon, Tip 2 diyabet, İnsulin direnci, Kalp ve Damar hastalıkları, uyku apnesi, dejeneratif eklem hastalıkları, aşırı karaciğer yağlanması, vb sistematik hastalıklara sahip, en az 6 ay normal kilosuna kavuşmak için uzman denetiminde diyet ve egzersiz yapıldığı halde bunu başaramamış  olanlarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Obezite cerrahisinde kullanılan yöntemler başlıca kısıtlayıcı yöntemler ve emilimi azaltan yöntemler ile bunların kombine halleri olmak üzere sınıflandırılabilir. En çok uygulanan cerrahi yöntemler; tüp mide ameliyatı, mide bandı (mide kelepçesi) ve gastrik bypass ‘dır. Ayrıca mide balonu gibi mide hacmini küçültmeye yönelik ameliyatsız yöntemler de uygulanmaktadır.

Bölüm Doktorları

ONLINE RANDEVU
||